คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

คอนกรีต มาตรฐาน ซีแพค รายละเอียด คอนกรีต ปกติที่ใช้ โดยทั่วกัน มาตรฐานซีแพค ถูกออกแบบ ให้มีกำลังอัด ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของ คอนกรีต จะพัฒนา ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28 วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับ การนำไปใช้ ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหา โครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสม ที่ไม่แน่นอน และมีกำลังอัด ที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง เหมาะสำหรับงานประเภท งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น คุณสมบัติ มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) …

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC Read More »

คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง

ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง คอนกรีตความร้อนต่ำ คอนกรีต ที่มีความหนา ตั้งแต่ 1 เมตร ขึ้นไป มีแนวโน้ม ที่จะสะสม อุณหภูมิ บริเวณ แกนกลาง สูงเกิน กว่า 80 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ คอนกรีต เกิดการเสียหาย จากการ แตกร้าว เนื่องจาก อุณหภูมิได้ คอนกรีต ประเภทความร้อนต่ำ ได้ถูก พัฒนาขึ้น เพื่อให้ความร้อน ที่เกิดจากปฎิกิริยาของ คอนกรีตต่ำ ที่สุด บนข้อจำกัดใน ด้านกำลัง รับแรงอัด ขนาดของ โครงสร้าง และระยะเวลาการ ก่อสร้าง เป็นต้น การวิเคราะห์ผล อุณหภูมิสูงสุด ล่วงหน้า จะช่วยให้การเตรียมความพร้อม ในการเท คอนกรีต มีศักยภาพดียิ่งขึ้น และลดปัญหา การแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิได้ คอนกรีตไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเองคอนกรีต Self-Compacting เหมาะสำหรับ โครงสร้างที่ คอนกรีต …

คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง Read More »

Scroll to Top