ปูนสำเร็จรูป

ปูนซีเมนต์ ตราอินทรี

ปูนฉาบ ปูนก่อ ปูนเท จำนวนการจัดส่งขั้นต่ำ จำนวนการจัดส่ง ปูนซีเมนต์ถุง รถ 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 10 ตัน • ปูนซีเมนต์ถุง 50 กิโลกัรม จำนวน 200 ถุง • ปูนซีเมนต์ถุง 40 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง รถ 10 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 17 ตัน • ปูนซีเมนต์ถุง 50 กิโลกัรม จำนวน 340 ถุง • ปูนซีเมนต์ถุง 40 กิโลกรัม จำนวน 425 ถุง รถเทรลเลอร์ หรือ รถพ่วงแม่ลูก บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 32 ตัน • ปูนซีเมนต์ถุง 50 …

ปูนซีเมนต์ ตราอินทรี Read More »

ปูนซีเมนต์ TPI

เนื่องด้วย ปัจจุบัน ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ ปูนมอร์ต้าร์ ทั้ง ปูนก่ออิฐทั่วไป ปูนก่อ อิฐมวลเบา ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนสกิมโค้ท ปูนคอนกรีตแห้ง ปูนกาว เอนกประสงค์ ได้รับความนิยม ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร งานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างแผล่หลายและ ปูนสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติเด่นทั้งเรื่อง ความสะดวกของ ช่างในการใช้งาน  ไม่ต้องผสมทราย ทำให้ลดระยะเวลาทำงานของช่าง สะดวกในการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง พื้นผิวผนังงานฉาบเรียบเนียน ไม่ต้องเก็บงาน และปัจจุบันปูนสกิมโค้ท ยังได้รับความนิยมในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฉาบเก็บผนังที่ไม่เรียบเนียน ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้น ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก …

ปูนซีเมนต์ TPI Read More »

ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ TPI

เนื่องด้วย ปัจจุบัน ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ ปูนมอร์ต้าร์ ทั้ง ปูนก่ออิฐทั่วไป ปูนก่อ อิฐมวลเบา ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนสกิมโค้ท ปูนคอนกรีตแห้ง ปูนกาว เอนกประสงค์ ได้รับความนิยม ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร งานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างแผล่หลายและ ปูนสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติเด่นทั้งเรื่อง ความสะดวกของ ช่างในการใช้งาน  ไม่ต้องผสมทราย ทำให้ลดระยะเวลาทำงานของช่าง สะดวกในการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง พื้นผิวผนังงานฉาบเรียบเนียน ไม่ต้องเก็บงาน และปัจจุบันปูนสกิมโค้ท ยังได้รับความนิยมในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฉาบเก็บผนังที่ไม่เรียบเนียน ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้น  ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100) ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100   มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ฉาบละเอียด) ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง ที่ต้องการความประณีตสวยงามเนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 …

ปูนสำเร็จรูป ตราทีพีไอ TPI Read More »

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้า

เนื่องด้วยปัจจุบัน ปูนสำเร็จรูป ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้าร์ ทั้งปูนก่ออิฐทั่วไป ปูนก่ออิฐมวลเบา ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนสกิมโค้ท ปูนคอนกรีตแห้ง ปูนกาว เอนกประสงค์ ได้รับความนิยมใช้ในงานก่อสร้างทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร งานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างแผล่หลายและ ปูนสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติเด่น ทั้งเรื่อง ความสะดวกของช่างในการใช้งาน  ไม่ต้องผสมทราย ทำให้ลดระยะเวลาทำงานของช่าง สะดวกในการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง พื้นผิวผนังงานฉาบเรียบเนียน ไม่ต้องเก็บงาน และปัจจุบันปูนสกิมโค้ท ยังได้รับความนิยมในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฉาบเก็บผนัง ที่ไม่เรียบเนียน ด้วยความนิยม ที่เพิ่มขึ้น HDWatsadu จึงได้รวบรวมอิฐมวลเบาแบรนด์ดัง ทั้ง ปูนสำเร็จรูปตราลูกดิ่ง , ปูนเสือมอร์ต้าร์ , ปูนสำเร็จรูปTPI  ไว้บริการให้ลูกค้าทั้งผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ  ในราคาโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งาน เสนอราคาโดยพนักงานขาย มืออาชีพ และเป็นกันเอง พร้อมจัดส่งด่วน ด้วยทีมรถขนส่ง มืออาชีพ …

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้า Read More »

Scroll to Top