บทความเกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี ทู โฮม มาร์ท จํากัด ความเป็นมาของธุรกิจ บริษัท ดี ทู โฮม มาร์ท จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เป็นผู้จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น จําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง หลากหลาย ครอบคลุม ทุกกลุ่มสินค้า และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ แนวความคิด เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยงานก่อสร้าง มีทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังไปได้ดี จึงส่งผลให้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆได้รับอานิสงส์ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่จําเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยกันทั้งสิ้น วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ  บริษัทฯ มุ่งมันที่จะให้บริการจําหน่ายด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบครัน ถูกและดีที่สุด สําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม พันธกิจ (Mission) มุ่งสรรหาขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมุ่งเป้าหมายการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความรวดเร็วในด้านการจัดส่งสินค้า และบริการหลังการขาย บริษัทฯมีแผนจะขยายช่องทางการสั่งสินค้าผ่าน Application บนมือถือทั้งระบบ IOS …

บทความเกี่ยวกับเรา Read More »