บริษัท ดี ทู โฮม มาร์ท จํากัด

  1. ความเป็นมาของธุรกิจ
    • บริษัท ดี ทู โฮม มาร์ท จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566  เป็นผู้จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น จําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง หลากหลาย ครอบคลุม ทุกกลุ่มสินค้า และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
    • แนวความคิด

เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยงานก่อสร้าง มีทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังไปได้ดี จึงส่งผลให้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆได้รับอานิสงส์ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่จําเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยกันทั้งสิ้น

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ  บริษัทฯ มุ่งมันที่จะให้บริการจําหน่ายด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบครัน ถูกและดีที่สุด สําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

  1. พันธกิจ (Mission)

มุ่งสรรหาขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมุ่งเป้าหมายการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความรวดเร็วในด้านการจัดส่งสินค้า และบริการหลังการขาย

บริษัทฯมีแผนจะขยายช่องทางการสั่งสินค้าผ่าน Application บนมือถือทั้งระบบ IOS และ Android  โดยมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบ Online และร้านสะดวกซื้ออีกด้วย ทั้งนี้ด้วยจุดประสงค์สำคัญเดียว คือ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด”

                              “ ดีที่สุด สำหรับคุณ ”

Scroll to Top