ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้า

เนื่องด้วยปัจจุบัน ปูนสำเร็จรูป ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้าร์ ทั้งปูนก่ออิฐทั่วไป ปูนก่ออิฐมวลเบา ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา ปูนสกิมโค้ท ปูนคอนกรีตแห้ง ปูนกาว เอนกประสงค์ ได้รับความนิยมใช้ในงานก่อสร้างทั้ง บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร งานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างแผล่หลายและ ปูนสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติเด่น ทั้งเรื่อง ความสะดวกของช่างในการใช้งาน  ไม่ต้องผสมทราย ทำให้ลดระยะเวลาทำงานของช่าง สะดวกในการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง พื้นผิวผนังงานฉาบเรียบเนียน ไม่ต้องเก็บงาน และปัจจุบันปูนสกิมโค้ท ยังได้รับความนิยมในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฉาบเก็บผนัง ที่ไม่เรียบเนียน ด้วยความนิยม ที่เพิ่มขึ้น HDWatsadu จึงได้รวบรวมอิฐมวลเบาแบรนด์ดัง ทั้ง ปูนสำเร็จรูปตราลูกดิ่ง , ปูนเสือมอร์ต้าร์ , ปูนสำเร็จรูปTPI  ไว้บริการให้ลูกค้าทั้งผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ  ในราคาโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งาน เสนอราคาโดยพนักงานขาย มืออาชีพ และเป็นกันเอง พร้อมจัดส่งด่วน ด้วยทีมรถขนส่ง มืออาชีพ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าที่มีคุณภาพทันต่อเวลาการทำงานอย่างแน่นอน

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือ มอร์ต้า ก่ออิฐมวลเบา

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ต้า สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา (บล็อคคอนกรีตมวลเบา) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที มีแรงยึดเกาะสูง

 • ใช้งานได้กับ อิฐมวลเบา ทุกชนิด
 • ก่อ อิฐมวลเบา ขนาดมาตรฐาน 7 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 25 – 30 ตารางเมตร/ 50 กิโลกรัม ที่ความหนา 2 – 3 มิลลิเมตร
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบปิดผิวคอนกรีต อาทิ ผนังหล่อคอนกรีต เสาคอนกรีต คานคอนกรีต เป็นต้น สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

 • ต้องใช้ร่วมกับ เสือ กาวซีเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ โดยกรีดกาวบนผิวคอนกรีต ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน
 • สามารถฉาบ บนพื้นผิวคอนกรีต หรือผิวเรียบมัน โดยไม่ต้องสลัดดอกหรือกระเทาะพื้นผิวเดิม
 • สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 5 – 10 มิลลิเมตร
 • ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 5.8 ตารางเมตร
 • ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 2.9 ตารางเมตร
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

 • ใช้ฉาบบนผนัง อิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมน้ำได้น้อยทุกชนิด
 • มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว
 • ความหนา 1.0 ซม. ฉาบได้ 2.6-2.8 ตารางเมตร
 • ความหนา 1.5 ซม. ฉาบได้ 1.7-1.9 ตารางเมตร
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ ก่อทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) อิฐบล็อค (บล็อคคอนกรีต) สามารถผสมน้ำ และใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทราย หรือวัสดุผสมอื่น ๆ ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

 • มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียว ทำให้ขึ้นรูปและจัดแนวก่อได้ง่าย
 • ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นได้พื้นที่ประมาณ 1.3-1.5 ตารางเมตร
 • ก่ออิฐบล็อกได้พื้นที่ประมาณ 2.5-2.8 ตารางเมตร
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง
Scroll to Top