ปูนซีเมนต์ ตราอินทรี

ปูนฉาบ

ปูนก่อ

ปูนเท

จำนวนการจัดส่งขั้นต่ำ

จำนวนการจัดส่ง ปูนซีเมนต์ถุง

รถ 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 10 ตัน

• ปูนซีเมนต์ถุง 50 กิโลกัรม จำนวน 200 ถุง
• ปูนซีเมนต์ถุง 40 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง

รถ 10 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 17 ตัน

• ปูนซีเมนต์ถุง 50 กิโลกัรม จำนวน 340 ถุง
• ปูนซีเมนต์ถุง 40 กิโลกรัม จำนวน 425 ถุง

รถเทรลเลอร์ หรือ รถพ่วงแม่ลูก บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 32 ตัน

• ปูนซีเมนต์ถุง 50 กิโลกัรม จำนวน 640 ถุง
• ปูนซีเมนต์ถุง 40 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง

ปูนซีเมนต์ยี่ห้อเดียวกัน(โรงงานเดียว)สามารถคละกันได้ไม่เกิน 2 ชนิด
การรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายขาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top