คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

คอนกรีต มาตรฐาน ซีแพค

รายละเอียด

 • คอนกรีต ปกติที่ใช้ โดยทั่วกัน มาตรฐานซีแพค ถูกออกแบบ ให้มีกำลังอัด ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของ คอนกรีต จะพัฒนา ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28 วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับ การนำไปใช้ ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหา โครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสม ที่ไม่แน่นอน และมีกำลังอัด ที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)
 • มีค่ายุบตัว มีให้เลือกใช้ ให้เหมาะกับ โครงสร้าง และวิธีการเท 3 ระดับ คือ 7.5 +/- 2.5ซม. 10.0 +/- 2.5ซม. 12.5 +/- 2.5ซม.
 • ลดปัญหาการผสมมือ ที่มีส่วนผสม ที่ไม่แน่นอน และได้ กำลังอัดไม่เป็นไปตาม ที่ออกแบบวุ้น
 • คอนกรีตกันซึมซีแพค

รายละเอียด

 • คำตอบของ โครงสร้างที่ต้องสัมผัส กับความชื้น ที่ซีแพค วิจัย และพัฒนาขึ้น เพื่อให้มี คุณสมบัติ กันซึม อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องใส่น้ำยากันซึมเพิ่ม ที่หน้างาน และมีความทึบน้ำสูง โดยได้รับการออกแบบ ให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนด มาตรฐานวัสดุ และการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้าง คอนกรีต (วิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย) จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับโครงสร้าง ที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ ฐานราก* คานคอดิน
 • *กรณีฐานรากที่มีความหนา มากกว่า 50 ซม. ควรพิจารณาใช้คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค (ตามมาตรฐาน ACI 207.1R-05 )

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้าง คอนกรีต ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อกักเก็บน้ำ หรือจำเป็นต้องสัมผัสน้ำ หรือความชื้นโดยตรง เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้ง โครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน เช่น ฐานราก คานคอดิน ห้องใต้ดิน หรืออุโมงค์

คุณสมบัติ

 • มีความทึบน้ำ ต้านทาน การซึมผ่านของน้ำได้ดี ป้องกันความชื้นที่จะเข้ามาทำปฎิกิริยา ต่อเหล็กเสริม จนทำให้เกิดสนิม และเกิดความเสียหายต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

 • การเตรียมการที่ถูกต้องก่อนการเทคอนกรีต เช่น รอยต่อของโครงสร้าง การใส่อุปกรณ์ Water Stop ตำแหน่งการวางเหล็กเสริม ระยะหุ้มเหล็กเสริม การทาน้ำยาไม้แบบ กรณีที่เป็นการเทโครงสร้างในส่วนของพื้นดาดฟ้า ควรเลือกใช้ คอนกรีตพื้นดาดฟ้าซีแพค ซึ่งมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติ กันซึม และป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่มี ลมแรง และ อุณหภูมิสูงจากแสงแดด ในช่วงที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว (Plastic Shrinkage Crack)

การอัดคอนกรีตให้แน่นในแบบหล่อ

 • โดยการใช้เครื่องจี้เขย่าและวิธีที่ถูกต้องในการจี้เขย่า เช่น ระยะห่างของการจุ่มหัวจี้เขย่า ระยะความลึกของ การจุ่มหัวจี้เขย่า แนวการวางหัวจี้เขย่า หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

การบ่มคอนกรีต

ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขังน้ำ ใช้น้ำยาสำหรับบ่มคอนกรีต ใช้กระสอบเปียกคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือฉีดด้วยน้ำสะอาดให้ชุ่มตลอดเวลา หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีนี้

การป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต จากการหดตัวแบบแห้ง (Drying Shrinkage Crack) ซึ่ง คอนกรีต โดยทั่วไปหลังจากแข็งตัว จะมีการหดตัวเกิดขึ้นจากการ ที่น้ำในคอนกรีตระเหยไป ทำให้เกิดการยึดรั้งในโครงสร้างและเกิดการแตกร้าวตามมาได้ ดังนั้นโครงสร้างที่เทลักษณะเป็นแนวยาวมากๆ เช่น ผนัง กำแพง แผ่นพื้น ควรพิจารณาการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตประกอบด้วย ซึ่งการออกแบบเพื่อควบคุมการแตกร้าวนั้น ควรต้องทำการออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญเฉพาะด้าน

Scroll to Top