คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง

ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง

คอนกรีตความร้อนต่ำ 
คอนกรีต ที่มีความหนา ตั้งแต่ 1 เมตร ขึ้นไป มีแนวโน้ม ที่จะสะสม อุณหภูมิ บริเวณ แกนกลาง สูงเกิน กว่า 80 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ คอนกรีต เกิดการเสียหาย จากการ แตกร้าว เนื่องจาก อุณหภูมิได้ คอนกรีต ประเภทความร้อนต่ำ ได้ถูก พัฒนาขึ้น เพื่อให้ความร้อน ที่เกิดจากปฎิกิริยาของ คอนกรีตต่ำ ที่สุด บนข้อจำกัดใน ด้านกำลัง รับแรงอัด ขนาดของ โครงสร้าง และระยะเวลาการ ก่อสร้าง เป็นต้น การวิเคราะห์ผล อุณหภูมิสูงสุด ล่วงหน้า จะช่วยให้การเตรียมความพร้อม ในการเท คอนกรีต มีศักยภาพดียิ่งขึ้น และลดปัญหา การแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิได้

คอนกรีตไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง
คอนกรีต Self-Compacting เหมาะสำหรับ โครงสร้างที่ คอนกรีต ทั่วไป ไหลเข้าแบบ ได้ยาก เช่น เสาที่แคบ มีความสูงชะลูด มีเหล็กเสริมแน่น โครงสร้างมีทิศทางการเทที่ ซับซ้อน งานซ่อมแซม หรืองานเท คอนกรีต ที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย จากระยะเวลาการเท และส่วนของ แรงงาน คอนกรีตประเภทนี้ จะมีความสามารถเทได้สูง ไหลเข้าแบบง่าย โดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า ยากต่อการแยกตัว เมื่อผ่านอุปสรรค ได้แก่
สิ่งกีดขวาง หรือเหล็กเสริม คอนกรีต จะไหลผ่าน โดยนำพาหินไปด้วยกันได้ ส่วนที่เป็น ซีเมนต์เพสต์ มีความแข็งแกร่งกว่า คอนกรีต ทั่วไป

คอนกรีต รับแรงอัดสูง
ในปัจจุบัน แนวทางการออกแบบ โครงสร้าง เน้นให้ โครงสร้างเล็กลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ของตัวอาคาร จึงมีการออกแบบ โครงสร้าง โดยกำหนดให้ คอนกรีต มีการรับน้ำหนักที่สูงขึ้น ตั้งแต่ 400กก./ซม2 ขึ้นไป ดังนั้น คอนกรีต ที่มีกำลังรับแรงอัดสูงจึงต้องพิถีพิถัน ใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบส่วนผสม คอนกรีต คุณภาพของวัสดุ ที่นำมาผลิตเป็น คอนกรีต และการควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้ เพื่อให้กำลังรับแรงอัด ถึงตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถผลิตคอนกรีตได้กำลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 800กก./ซม2 นอกจากนี้ การออกแบบคอนกรีต ได้คำนึงถึงความทนทานในระยะยาว ลดการแตกร้าว และมีความสามารถเทได้ดี

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว
ในปัจจุบัน โครงสร้างการก่อสร้าง ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน เร่งเวลาในการถอดแบบ หรือต้องการเปิดใช้งานโครงสร้าง อย่างเร่งด่วน ซึ่งคอนกรีตแข็งตัวเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนา กำลังอัดในชั่วโมงต้น ๆ ทนต่อการสึกหรอ และยังมีความทึบน้ำสูงกว่า คอนกรีตทั่วไป ซึ่งสัดส่วนผสมคอนกรีต สามารถออกแบบได้ ตามกำลังอัด และเวลาที่ต้องการใช้งาน

คอนกรีตสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล
โครงสร้าง คอนกรีต เสริมเหล็กในสภาวะ ที่ต้องสัมผัสกับน้ำทะเล หรือบริเวณชายฝั่งทะเล นั้นไม่สามารถ ที่จะใช้ คอนกรีตทั่วไปในการทำงานได้ เนื่องจากน้ำทะเล ประกอบไปด้วย เกลือคลอไลด์ และเกลือซัลเฟต ทำให้ไม่สามารถ ทนต่อการกัดกร่อน และทำให้เหล็ก เป็นสนิม จนทำให้คอนกรีตเกิดการ กระเทาะออก ซึ่งคอนกรีต สำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล ถูกออกแบบ เพื่อใช้ในงานในสภาวะดังกล่าวได้ดี คอนกรีต มีความพรุนต่ำ ลดปัญหาการซึมผ่านคลอไรด์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากครอไรด์ ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

คอนกรีต Slip Form
คอนกรีต Slip Form เหมาะสำหรับ การเทคอนกรีต ระบบเลื่อนเทในแนวดิ่ง โดยใช้ Hydraulic Jack เป็นตัวขับดัน แบบหล่อเหล็กขึ้น เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว คอนกรีต มีความสามารถเทได้ดี มีระยะเวลาในการเริ่มแข็งตัวของ คอนกรีต สอดคล้องกับการ Slip โดยไม่เร็วหรือช้าเกินไป ผลิตคอนกรีตมีลักษณะเรียบเนียน มีฟองอากาศน้อย ไม่มีโพรงหรือรูพรุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของแบบเหล็กและการ Slip ได้
สอดคล้องกับการแข็งตัวของคอนกรีต ระยะเวลาในการ Slip สามารถกำหนดได้ตั้งแต่2ชั่วโมง30นาที ขึ้นไป นับจากเวลาเริ่มผสมคอนกรีต

“คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ให้บริการจัดส่งด้วยความถูกต้อง ตรงเวลาที่นัดหมาย”

มีนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” ในการบริหาร คุณภาพ ในแต่ละ กระบวนการได้กำหนดเป้าหมาย คุณภาพ และพิจารณา ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความมุ่งมั่น ให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ และการขจัดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สำเร็จ และได้คำนึงถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน ที่เหมาะสม ทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มนำระบบ การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพลก่อน
เพื่อนำร่อง และขยายไปตามหน่วยผลิตอื่น ๆ ในอนาคต

โยบายคุณภาพ ISO 14001 : 2015

“คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่เกิดขึ้น ทั้งภายใน และภายนอก หน่วยผลิตที่มีความเสี่ยง กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในกรณีภัยธรรมชาติได้เฝ้าระวัง มีการเตรียมการป้องกันแก้ไขให้เหมาะสม เช่นกรณีภัยแล้ง
หรือน้ำไม่เพียงพอ ได้เตรียมถังน้ำสำรองน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้เพียงพอ สำหรับการผลิต และควบคุมสภาพแวดล้อม ในหน่วยผลิต กรณีน้ำท่วมที่พบว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ได้เตรียมการยกอุปกรณ์ที่อยู่ต่ำให้ขึ้นที่สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ขนย้ายสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอพยพประชาการในหน่วย ออกนอกสถานที่ไปในที่ปลอดภัย สิ่งปลูกสร้างในบริเวณได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการรับรองการ
ก่อสร้างอย่างถูกต้อง สามารถรองรับแผ่นดินไหวในระดับพื้นฐานได้ สำหรับกรณีอื่นๆให้เฝ้าระวังและปฎิบัติตามสภาวะฉุกเฉินต่อไป จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน รวมถึงวิธีการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสู่มาตรฐานอื่น ๆ ต่อไป

Scroll to Top